O nás...

Dialog a generační soužití, z.s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem podpory zdravého fungování rodin, posilování rodinných vztahů a kompetencí, vytváření podmínek pro zlepšení mezigeneračního dialogu a soužití, podpory aktivního a důstojného stárnutí.

Spolek se v rámci svých stanov věnuje dlouhodobým, ale i jednorázovým aktivitám. V rámci cyklu Předáváme zkušenosti se budeme společně setkávat na tématických akcích zaměřených na prohloubení mezigeneračních vztahů, ale i na preventivně bezpečnostních a veřejně prospěšných programech.

Zpráva pro tisk...

Zpráva pro tisk...

Mgr. Marie SVOBODOVÁ

předsedkyně spolku Diogenes
Jana CELÁ

místopředsedkyně spolku Diogenes
Ing. Zdeňka HORÁKOVÁ

projektová manažerka
Mgr. Markéta BRUNCLÍKOVÁ

pomocná projektová manažerka a kontaktní osoba
Jitka ŠVEJNOHOVÁ

koordinátorka
Magdalena VESELÁ, Dis.

kontaktní osoba a pomocná asistentka