Připravované akce...Chystáme:

- bude pokračovat projekt "Babičko, povídej pohádku" - vyplnění volného času dětí v nemocnici na dětském oddělení.


- bude pokračovat projekt "Předáváme tradice našim dětem" - dobrovolníci chodí jednou týdně číst dětem pohádku před spaním. Nejde jen o vhodný výběr pozitivních příběhů a pohádek, které se čtou v době před usnutím, ale i o rozvíjení úcty k rodičům, prarodičům a našim tradicím. Prohloubení si základních pravidel slušného chování, jako je poděkování, prosba, či pozdravení.


- v rámci cyklu Předáváme zkušenosti se připravuje beseda pro muže, jimž bude vždy patřit roční období podzim.